Бібліотека Петрівського державного аграрного технікуму.

Головною функцією бібліотеки є - обслуговування користувачів. Доступність, достовірність, швидкість обробки та надання інформації визначають задоволення запитів користувачів.

       В структуру обслуговування входять:

-         абонент навчальної літератури;

-          читальний зал.

Робота бібліотеки спрямована на забезпечення навчально – виховного процесу. Особлива увага зумовлена на:

-         удосконалення форм та методів пропаганди книги;

-         вивчення інтересів читачів, виховання в студентів інформаційної культури;

-         якості формування і всебічному використанню фонду на основі його вивчення;

-         удосконалення довідково – бібліографічного обслуговування читачів;

-         підвищення професійного рівня бібліотекарів;

-         всебічному сприянню підвищення педагогічної майстерності педагогів шляхом пропаганди педагогічної літератури;

-         підвищення якості обслуговування читачів;

-         сприяння різним формам і методам бібліотечної роботи, самоосвіти студентів і педагогічних працівників, забезпеченню літературою їх  соціальних та культурних потреб.

 

 Фонд бібліотеки складає  54720 - примірників літератури, із них: основний фонд книжки  - 49660     примірників.

-         нормативно-виробничі документи, ДОСТи, каталоги 14707  примірників

-         періодичні видання (всього) 1347 примірників

Фонд читального залу щорічно укомплектовують новою літературою. Щорічно передплачується періодичні видання за профілем навчального закладу.

                Основні джерела комплектування:

-ДУ «НМЦ» «Агроосвіта»

-Видавництво «Патерик».

-Видавництво «Кондор».

 
Основні завдання бібліотеки: 

 

  - оптимізація формування бібліотечного фонду відповідно до напрямів роботи ВІППО та інформаційних потреб користувачів;

- бібліотечно-інформаційне забезпечення наукової діяльності та навчального процесу шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів;

 - розширення номенклатури бібліотечних послуг і підвищення  якості їх виконання завдяки використанню сучасної комп’ютерної техніки і нових інформаційних технологій.

 

Бібліотека відповідно до покладених на неї завдань:

 

- комплектує бібліотечний фонд вітчизняними, зарубіжними документами галузевої тематики; науковою навчальною, методичною, довідковою, науково-популярною літературою, також матеріалами про педагогів-новаторів і передовий педагогічний досвід; галузевими фаховими періодичними виданнями;

- забезпечує облік документів, що надішли до бібліотеки;

- забезпечує довготривале зберігання бібліотечного фонду відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та нормативів розміщення документів;
- обслуговує користувачів на абонементі та читальному залі;
- здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів;
 - надає вільний доступ користувачам до вітчизняного та світового інформаційного простору через Інтернет.
 

Бібліотека розміщується в ізольованому, пристосованому приміщенні, яке відповідає умовам обслуговування користувачів і зберігання бібліотечних фондів.

  
 В 2010 році бібліотека була спрямована на забезпечення навчально – виховного процесу. Особлива увага зумовлена на:

 

-          якості формування і всебічному використанню фонду на основі його вивчення;

-          удосконалення довідково – бібліографічного обслуговування читачів;

-          вивчення інтересів читачів, виховання в студентів інформаційної культури;

-          удосконалення форм та методів пропаганди книги;

-          підвищення якості обслуговування читачів;

-          всебічному сприянню підвищення педагогічної майстерності педагогів шляхом

 

           пропаганди педагогічної літератури;

-          сприяння різним формам і методам бібліотечної роботи, самоосвіти студентів і педагогічних працівників, забезпеченню літературою їх соціальних та культурних потреб;

-          підвищення професійного рівня бібліотекарів.

  

Бібліотека складається з двох структурних підрозділів: абонента і читального залу.

Особливу увагу , ми приділяємо якості формування і всебічному використанню книжкового фонду.

         Всі питання, починаються з комплектування фонду, його використання, розподілу і підготовки комплектів навчальної літератури, ми розв’язуємо з викладачами, класними керівниками, завідуючими відділеннями, завідуючою методичним кабінетом, заступниками директора, директором.

         Щорічно передплачується до 35 назв періодичних видань за профілем навчального закладу.

                 Основним джерелом комплектування є:

-          Навчально – методичний центр

-          Книжкові видавництва

-          Видавництво «Кондор»

 

Фонд бібліотеки складає 53491 примірниників літератури, із них: основний фонд (книжки) – 48398 примірників.

Фонд читального залу складає 6530 примірників.

Працівниками бібліотеки здійснюється така робота:

  1. Відвідування книжкових магазинів з метою комплектування фонду.
  2. Оформлення переплати на періодичні видання
  3. Перегляд книготоргових видань та видавничих планів.
  4. Оформлення замовлень.
  5. Складання карток для картотеки замовленої літератури.
  6. Підбір та розстановка карток у картотеку замовлень.
  7. Складання реєстраційних карток для картотеки періодичних видань.

 

Бібліотекарі розставляють нову літературу , літературу повернену читачами, здійснюють ремонт видань, перевірку фонду навчальної та художньої літератури.

На основі актів про вибуття літератури з фонду здійснити позначки в інвентарних та сумарних книгах.

         В бібліотеці обслуговування ведеться через індивідуальний абонемент, читальний зал. Видача навчальної літератури проводиться по попередньому запису студентів курсів, організації видачі літератури комплектами і груповому розкладу.

 

 

Науково-методична та видавнича діяльність

1.Здійснено технічну обробку нової літератури.

2.Ведеться облік виданих довідок читачам.

3.Оформлено книжкові полиці і виставки літератури.

4.Складено бібліографічні описи нової літератури.

5.Систематизовано нову літературу.

6.Складено аналітичний опис газетно-журнальних статей.

  

 

 

 

Бібліотека

 

Газети:

Аргументи і факти

Урядовий курєр

Голос України

Одеські вісті

Чорноморські новини

Слава хлібороба

Позакласний час

 

Журнали:

Бібліотечний вісник

Землевпорядний вісник

Календар знаменних  і пам'ятних дат

Аграрна техніка та обладнання

 

29 січня  проведено ряд заходів щодо патріотичного виховання молоді, формування у них ціннісного ставлення до суспільства і держави, а саме відвідування в бібліотеці тематичної виставки «Пам’яті героїв Крут», присвяченої подіям 29 січня 1918 року.

 

Бій під Крутами – це незабутня сторінка історії нашого минулого. Близько 300 хоробрих, безстрашних юнаків 1918 року у січневі морози прийняли бій з п’ятитисячним більшовицьким загоном біля станції Крути  на Чернігівщині. Там і полягли захисники своєї держави, ще діти, але вже мужні воїни.

 

     Україна пишається молодими Героями. Пам’ять про них, як і та велична слава, за яку вони боролися, – невмируща. Адже українські юнаки ціною власного життя вписали героїчну сторінку в історії визволення нашого народу. Нехай пам'ять про наших героїв, що загинули під Крутами, буде вічною. І нехай їхня смерть буде для нас взірцем боротьби за свободу і незалежність України.

 

 

 

Патріотизм – це одна із ланок людського характеру. Він, подібно до любові, керує людською свідомістю, заставляючи робити великі і малі вчинки в ім’я своєї батьківщини. Патріотизм – величний вияв нескінченної любові до рідного краю. Патріотизм, як і честь виховує великих, сильних людей, які не рахуються із ціною свого життя і здатні пожертвувати ним заради рідної землі. Патріотизм породжує впевненість у собі, волю в перемогу, віру в свою націю, свій народ, він перетворює звичайну людину в безстрашну машину, яка не відчуває страху і болю, ідучи впевнено і безстрашно до своєї мети. Тоді мета патріота стає метою усього народу. Патріот живе у єдності зі своїм народом, він живе своїм народом, адже життя народу стає його життям.