Відділення ветеринарної медицини Петрівського ДАТ


Відділення Ветеринарної медицини Петрівського ДАТ обєднує дві споріднені, що гармонійно доповнюють одна одну спеціальності: 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва» і 5.11010101 «Ветеринарна медицина». Задача навчального закладу підготувати кваліфікованих спеціалістів, які б змогли донести до споживача якісну, корисну для здоровя продукцію тваринництва. Над цим працює керівний склад технікуму, зав. відділенням, голови циклових комісій, викладачі, лаборанти. Вони забезпечують навчально - виховний процес та підтримують матеріальну базу відділення.       Теоретичні знання студенти отримують у кабінетах та лабораторіях технікуму, практичні навички набувають на навчально-виробничій фермі, базових виробничих господарствах та переробних підприємствах.

Спеціальність 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва 

Кваліфікація - технік — технолог

Призначення фахівця - фахівця підготовлюють для забезпечення організації виробництва і переробки продукції тваринництва.

Призначення фахівця - фахівець підготовлюється для забезпечення організації виробництва і переробки продукції тваринництва.

 

Студенти у технікумі по спеціальності вивчають: методи розведення та поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин, параметри мікроклімату тваринницьких приміщень, цехів по переробці продукції тваринництва, якість кормів, обсяг і строки заготівлі та їх витрачання, первинну переробку і реалізацію виробленої тваринницької продукції, як забезпечувати виробництво та переробку екологічно чистої продукції тваринництва, як визначати попит і пропозиції на продукцію тваринництва в умовах ринкових відносин

А також навчаються аналізувати кормову базу, забезпечувати тварин кормами, складати зелений конвеєр,складати раціони, вести контроль за повноцінністю годівлі тварин, організовувати стійлове і пасовищне утримання тварин, організовувати і обладнувати літні табори, складати план парувань та одержання приплоду сільськогосподарських тварин; володіти технікою машинного доїння;оцінювати якість молока і кисломолочних продуктів заповнювати форми виробничого та племінного обліку і звітності; визначати види тварин, напрями продуктивності, породи тварин, категорії вгодованості, визначати якість обробки сировини на окремих етапах виробництва і якість готової продукції згідно з вимогами стандартів і іншої нормативно-технічної документації;проводити оцінку якості тваринницької продукції

 

- згідно з діючими стандартами нараховувати заробітну плату працівникам тваринництва планувати й аналізувати виробництво тваринницької продукції на фермі, здійснювати її реалізацію

По цій спеціальності набувають знань та вмінь 120 студентів, шести груп

Навчальний процес забезпечують завідуючі лабораторіями та кабінетами.