Технологія виробництва та переробка продукції тваринництва

Кваліфікаційна характеристика випускника аграрного вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації зі спеціальності «Виробництво і переробка продукції  тваринництва».
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.
5.09010201 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»
Кваліфікація
«Технік - технолог»
Призначення фахівця
Фахівець підготовлений для забезпечення організації з виробництва і переробки продукції тваринництва
Первинні посади, що може обіймати фахівець:
-технологія по вирощуванні культур у поєднанні з тваринництвом;
-керуючий фермою;
-технолог приватного сільськогосподарського підприємства;
-технолог з переробки м'яса;
-технолог - лаборант;
-обліковець на сільськогосподарському підприємстві.
Фахівець знатиме:
-закони, постанови. накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу;
-прийоми і методи впровадження новітніх технологій в виробництві і переробки продукції тваринництва;
-методи зоотехнічного аналізу і способи оцінки поживності;
-методи оцінки екстер'єру і конституції у різних видів сільськогосподарських тварин ;
-форми виробничого та племінного обліку і звітності;
-знати комплекс операцій із забою, переробки туш тварин;
-форми відповідної документації на відправку тваринницької продукції на переробку;
-основні положення стандартизації;
-економіку галузі, підприємства, основи планування та управління, економічні методи господарювання;
-основи правознавства та управлінської діяльності;
-правила охорони та безпеки життєдфяльності.
Фахівець умітиме:
-аналізувати кормову базу і забезпеченість тварин кормами, складати зелений конвеєр;
-складати, аналізувати раціони, вести контроль за повноцінністю годівлі тварин;
-організовувати стійлове і пасовищне утримання тварин, організовувати і обладнувати літні табои;
-складати план парувань та одержання приплоду сільськогосподарських тварин;
-заповнювати форми виробничого та племінного обліку і звітності;
-планувати й аналізувати виробництво тваринницької продукції на фермі, здійснювати її реалізацію;
-забезпечувати ефективне використання машин і обладнання, володіти технікою машинного доїння;
-нараховувати заробітну плату працівникам тваринництва;
-визначати види тварин, напрями продуктивності, породи тварин, категорії вгодованності згідно з діючими стандартами;
-оцінювати якість молока і кисломолочних продуктів;
-визначати якість обробки сировини на окремих етапах виробництва і якість готової продукції згідно з вимогами стандартів і іншої нормативно-технічної документації;
-проводити оцінку якості тваринницької продукції.

Ми дійсно вчимося на практиці