Виробництво і переробка продукції рослинництва

Кваліфікаційна характеристика випускника аграрного вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації зі спеціальності «Виробництво і переробка продукції  рослинництва».

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.
5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»
Кваліфікація
«Агроном»
Призначення фахівця
Фахівець підготовлений для забезпечення організації з виробництва і переробки продукції рослинництва
Первинні посади. Що може обіймати фахівець:
-бригадир;
-агроном-рільник;
-агроном по захисту рослин;
-агроном-плодоовочівник;
-головний агроном господарства;
-обліковець;
-агроном-насінник.
Призначення фахівця
Можуть працювати: в насіннєвих і карантинних інспекціях та лабораторіях, на елеваторах.
Фахівець знатиме:
-організацію інтенсивних технологій виробництва продукції рослинництва;
-основи земельного права, постанови уряду та законодавчі акти з питань аграрної політики;
-стандарти насіннєвої та тваринної продукції;
-технологію зберігання продукції рослинництва;
-ціни та правила реалізації продукції;
-основи маркетингу та менеджменту;
-основи насіннєвої справи;
-основи очистки та сортування насіння;
-основи обліку насіннєвого матеріалу;
-морфологічні основи і біологічні особливості плодових і ягідних культур;склад та властивості ґрунту, прийоми обробітку грунту і підвищення його родючості, систему боротьби з ерозією грунту;
-сучасні методи діагностики живлення рослин;
-інтегровані схеми захисту рослин від шкідників, хвороб, бур’янів;
-передові технології вирощування садивного матеріалу плодових, ягідних і овочевих культур;
-вимоги до транспортування і зберігання плодоовочевої продукції і стандарти;
-методи оцінки якості плодоовочевої продукції стандарти;
-методику розрахунків добрив на запрограмований урожай;
-технологію приготування компостів, правила змішування мінеральних добрив;
-організацію приготування і внесення органічних добрив та техніки безпеки;
-технологію налагодження агрегатів при приготуванні та внесенні добрив;
-методику організації агрохімічного обстеження грунтів та їх аналіз;
-правила охорони праці і техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.
Фахівець умітиме:
-складати технологічні карти по вирощуванню сільськогосподарських культур;
-застосовувати на практиці основи земельного законодавства та інших нормативних документів;
-впроваджувати сортозміни та сортооновлення культур;
-організовувати систему захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів;
-стандартизувати насіннєву та товарну продукцію;
-здійснювати контроль за переробкою та зберіганням продукції рослинництва;
-складати заявки на завезення високопродуктивних сортів;
-проводити технологічну наладку зерноочисних машин доробки насіння до відповідних стандартів;
-відбирати зразки насіннєвого матеріалу та відправляти їх на аналіз у районну інспекцію;
-заповнювати насіннєву книгу, акти апробації;
-оформлення насіннєвих документів;
-здійснювати організаційно-технологічне керівництво виробничим підрозділом по виробництву плодоовочевої продукції;
-запроваджувати прогресивні технології;
-прогнозувати врожайність плодових, ягідних і овочевих культур;
-програмувати добрива та складати систему культур на полях сівозміни;
-організувати накопичення зберігання органічних і мінеральних добрив;
-виконувати технологічне налагодження агрегатів по підготовці та внесенню добрив;
-проводити агрохімічне обстеження грунтів та виконувати відбір їх зразків;
-аналізувати вплив окремих хімічних елементів, біологічних компонентів та поліпшення родючості грунту та якість продукції;
-проводити хімічну діагностику елементів.