Роль землевпорядного відділення в забезпеченні кадрами землевпорядного виробництва

      Із багатьох літописних та історичних свідчень ми дізнаємося, що професія «землевпорядник» виникла, відколи люди почали формуватись у спільноти й осідло жити на землі.

      Землевпорядники, яких по праву можна назвати головними будівничими держави в усі часи й усі віки рахувались найповажнішими людьми.

      Землемірів радянського часу середнє і старше покоління добре пам'ятає: чоботи, куфайка, шапка-вушанка, кілочки за поясом і дерев'яна кроква-метрівка в руках. Вони день у день ходили та кланялись землі, ставили кілочки-знаки на межах, а потім у конторі складали «під копірку» карти і плани полів, городів, поселень Згодом дідівська «метрівка» еволюціонувала до дива техніки -теодоліта, який хоч і був важкеньким, та значно полегшував життя землеміра.

     Сучасний землевпорядник так само віддалений від колишнього землеміра, як рахівниця від калькулятора. Для порівняння: якщо «метрівка» в одних руках за день могла відміряти до 20-25 га, то з електронним тахеометром не проблема за день упоратися з тисячею гектарів.

     Нині землевпорядник вільно володіє комп'ютером, іноземною мовою, добре знає земельне законодавство і вирішує в правовому полі найрізноманітніші питання, уміє брати на себе відповідальність технікою, в т.ч. електронними тахеометрами, лазерними далекомірами, приладами супутникового зв'язку, вміє читати електронні карти, тощо. Це комунікабельна людина з високими моральними якостями, хороший організатор і навіть психолог, якому до снаги робота як з окремим землевласником, так і з великим колективом. Він постійно дбає про підвищення кваліфікації, цікавиться новинками науки й сам бере посильну участь у наукових дослідженнях і розробках.

      Розвиток земельних відносин у нашій країні здійснюється під впливом процесів, викликаних проведенням земельної реформи, необхідність якої визначено ще в 90-х роках XX ст. Для забезпечення виконання державної політики в галузі земельних відносин та проведення земельної реформи в нашій країні створено систему землевпорядних органів України. Фахівців для них готують навчальні заклади різних рівнів акредитації.

      При розробці програм, схем, концепцій пов'язаних з земельними відносинами, одним із важливих питань являється питання кадрового забезпечення.

      Для прикладу я хочу навести вам, як це питання поставлено при розробці Програми розвитку земельних відносин на 2010-2015 роки.

      Ось як в даній програмі стоїть питання кадрового забезпечення: 

- Вдосконалення роботи, спрямованої на поліпшення фахового рівня працівників єдиної землевпорядної служби області шляхом:

- пропаганди серед обдарованої сільської молоді, значимості професії інженера-землевпорядника та її роль в розбудові незалежної держави;

- проведення роботи на збільшення квоти цільового набору та підготовки за державні кошти спеціалістів-землевпорядників з подальшим цільовим працевлаштуванням в структурі землевпорядної служби області;

- проведення зустрічей керівного складу апарату головного управління земельних ресурсів з викладацьким складом вищих навчальних закладів, які ведуть підготовку землевпорядників з метою укладення договорів на подальше працевлаштування, що дасть змогу збільшити фаховий рівень спеціалістів землевпорядної служби області з 51,3% до 75%, а спеціалістів-землевпорядників органів місцевого самоврядування з 26,1% до 50%;

- організація та дотримання графіку підвищення кваліфікації державних службовців органів земельних ресурсів області в вищих навчальних закладах.

   Землевпорядне відділення Петрівського державного аграрного технікуму готує спеціалістів землевпорядного виробництва. Понад 20 років землевпорядне відділення є базовим на Одещині.

Випускники технікумуза спеціальністю землевпорядкування працюють в землевпорядних органах по всій Україні. Багато з них очолюють управління та відділи Держкомзему в різних регіонах, Державні підприємства науково-дослідних та проектних інститутів, а також працюють на різних посадах в землевпорядних організаціях.

Сучасний землевпорядник повинен бути орієнтований не так на виконання геодезичних робіт, як на кваліфіковану розробку проектних рішень щодо використання та охорони земель.

Підводячи підсумок сказаному хочу відмітити слідуюче:

- на сьогоднішній день наші випускники паюванням земель вже не займатимуться. Перед ними стоять нові - не менш складні завдання, пов'язані з охороною та раціональним використанням земель, землевпорядним забезпеченням управління земельними ресурсами, розвитком системи кадастру, оцінкою земель, запровадженням цивілізованих ринкових відносин.

Сьогодні робоче місце землевпорядника - за комп'ютером. Вони повинні знати сучасне програмне забезпечення, бути на «ти» з сучасними технічними засобами.

Необхідно, щоб у нашу галузь вливалося висококваліфіковане молоде поповнення, побажати вам і вашим родинам здоров'я і щастя, добробуту і стабільності, миру і злагоди, піднесення в роботі і невичерпного оптимізму, творчих і фінансових успіхів. Щоб дім ваш повнився теплом, стіл достатком, серце -любов'ю!