ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Навчання без відриву від виробництва у Петрівському державному аграрному технікумі є формою підвищення професійної кваліфікації і перепідготовки працюючої молоді, для якої альтернативи заочній освіті немає. При цьому враховується, що після одержання спеціальності у кожного є можливість продовжити навчання у закладах освіти вищих рівнів.

Заочне відділення Петрівського державного аграрного технікуму організовано в 1958 році. З 2010 року його очолює Лобода Н.С.

За час існування на заочному відділенні відбулися значні якісні і кількісні зміни. Введено нові спеціальності, розроблено нові навчальні плани, що враховують специфіку роботи випускників у нових ринкових умовах, упорядковано навчальний процес.

На даний час  відділення технікуму має   8 академічних груп, в яких налічується 159 студентів.

 

Підготовка фахівців ведеться за трьома спеціальностями: «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва», «Землевпорядкування», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».